Absolventu aptauja

Cienījamais Liepājas Jūrniecības koledžas absolvents!

Šīs aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par mūsu koledžā apgūstamo pilna vai nepilna laika studiju programmu. Iegūtā informācija tiks izmantota, lai veiktu uzlabojumus un papildinājumus studiju programmas turpmākā organizēšanā un pilnveidošanā.

Atbildot uz jautājumiem, no dotajām atbildēm izvēlieties to, kas sakrīt ar Jūsu viedokli un atzīmējiet to.
Anketa ir anonīma, un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.
Noskenē QR kodu vai dodies šeit.

Atpakaļ