Ministru kabineta noteikumi Nr.887 
Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 33.§)

Liepājas Jūrniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis

Maksas pakalpojumu cenrādi var apskatīt šeit.